Höjd avgift med 5% från och med 1 mars 2023

Hej alla medlemmar!

Vi har den glädjande nyheten att vi inte kommer att behöva höja avgiften med mer än 5% från och med 1 mars 2023. Anledning till höjningen beror på den rådande situationen med ökade elpriser etc. Föreningen har en mycket god ekonomi och därav behöver denna höjning inte bli större än 5% vilket är mycket positivt.

Om frågor finns, vänligen maila till styrelsemailen.

Önskar alla en fortsatt fin dag!

Med vänlig hälsning, Styrlesen