Fastighetsservice och felanmälan

Våra fastigheter har både ekonomisk och teknisk förvaltning från SBC.

Felanmälan

Vid fel registrera din felanmälan på www.sbc.se/kontakt/felanmälan eller

kontakta SBC kundtjänst 0771- 722 722 på vardagar 07.00-21.00

Jourtjänster

Dygnet Runt Fastighetsjour OBS endast Akutsituationer * efter kl. 16.00
samt helger 08-18 70 00

*Med akut menas fara för person och fastighet. Det kan vara elfel, vatten som
sprutar eller stigande vatten i avlopp. Det avses fel som inte kan vänta till
nästkommande dag. Jourtaxa tillkommer.

Dygnet runt
Akutjour kvällar/helger: 08-18 70 00

OBS! Felanmälningar/jourärenden som ligger inom den boendes ansvarsområde eller som enkelt kan åtgärdas av föreningens teknikgrupp kommer att vidarefaktureras anmälaren (minimidebitering för en jourutryckning är c:a 1600 kr) – är du osäker, stäm av med styrelsen innan du ringer jouren.

Här kan du läsa mer om vad du som medlem själv ansvarar för och vad som ligger inom föreningens ansvar ».