Styrelsen

Det bästa sättet att kontakta styrelsen är via e-post, styrelsen@krukomakaren1.se. Vid brådskande ärenden är du välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna direkt.

Styrelsemedlemmar 2024

Namn Port Post
Johan Fryklund 61 Ordförande
Daniella Bertlin 69 Ekonomi
Thomas Paltiel 69 Fastighet/Teknik
Daniel Carlström Fastighet/teknik
Fredrik Mungai 51 Andrahandsuthyrning & Parkering
Nadja Norberg 61 Kommunikation
Karin Eriksson 59 Andrahandsuthyrning & Parkering

Så fungerar styrelsearbetet

Styrelsens ansvarar för den praktiska skötseln av föreningens hus och föreningens administrativa förvaltning. Styrelsen handhar bland annat:

 • Bokföring och årsredovisning
 • Lån
 • Fakturabetalningar
 • Avgiftsavisering
 • Medlems- och lägenhetsförteckningar

Styrelsen fattar beslut om till exempel månadsavgifter, andrahandsuthyrningar, lokalhyror och förbättringar i fastigheterna.

Styrelsens skyldigheter inkluderar:

 • Protokoll från styrelsemöten måste föras, numreras och arkiveras för alltid
 • Vårdplikt – styrelsen ansvarar för att huset sköts
 • Styrelsen har lojalitetsplikt mot föreningen som helhet
 • Tystnadsplikt – styrelsen får inte sprida information som kan vålla föreningen ekonomisk skada
 • Likhetsprincipen – alla medlemmar ska behandlas lika
 • Jäv – styrelsen får ej fatta beslut som rör avtal mellan styrelsemedlemmarna själva och föreningen
 • Solidariskt ansvar – alla i styrelsen bär gemensamt ansvar för t.ex. ekonomin

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?

För att en bostadsrättsförening ska fungera och må bra är det viktigt med engagerande medlemmar. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet är du självklart varmt välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna för mer information.