Från A till Ö

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö

 

Andrahandsuthyrning

Se vår policy och våra praktiska råd om andrahandsuthyrning.

Gå till topp


Ansvar

Du har som bostadsrättshavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Mer om vad en bostadsrättshavare har för skyldigheter kan du bland annat läsa i våra stadgar. Nedan har vi gjort några förtydliganden.

Listan här nedan visar hur ansvaret för reparationer är fördelat i vår bostadsrättsförening. Den som i det enskilda fallet är tveksam om ansvarsfördelningen bör kontakta styrelsen innan en reparation utförs, för att undvika att i efterhand själv få betala kostnaderna.

Lägenhetsdörrar Förening Medlem Anmärkning
Dörrblad, karm, foder X    Ytbehandling utsida
Dörrblad, karm, foder   X  Ytbehandling insida
Låscylinder, låskistor och beslag   X  
Extra nycklar   X  
Dörrhandtag   X  
Ringklocka   X  
Brevinkast   X  
Namnskylt X    
Tätningslister   X  Viktigt för att spara på värmekostnader
Golv Förening Medlem Anmärkning
Ytskikt, ytbehandling samt underliggande tätskikt   X  
Inneväggar i lägenhet Förening Medlem Anmärkning
Ytskikt, t.ex. tapeter, målning samt underliggande tätskikt   X  
Innertak lägenhet Förening Medlem Anmärkning
Ytskikt samt underliggande tätskikt   X Medlem svarar för eventuellt undertak
Fönster och fönsterdörrar Förening Medlem Anmärkning
Invändig målning av karmar och bågar samt mellanbågar   X  
Utvändig målning av karmar och bågar X    
Fönsterglas   X  
Spanjolett inkl handtag   X  
Beslag   X  
Fönsterbänk   X  
Markiser   X Styrelsens tillstånd krävs för uppsättning
Vädringsfilter   X  
Tätningslister   X Viktigt för att spara på värmekostnader
Springventil X    
VVS artiklar Förening Medlem Anmärkning
Tvättställ och bidé   X  
Blandare, dusch, duschslang, kranar inkl kranbröst   X  
WC-stol inkl spolanordning   X  
Packningar   X  
Duschkabin   X  
Tvättmaskin, torktumlare   X  
Diskbänksbeslag   X  
Ventilationsfilter   X Byte och rengöring av filter i köksfläkt
Ventilationsdon   X Från- och tilluftsventiler
Vattenradiatorer med ventiler och termostat   X  
Kall och varmvattenledningar   X  
Rensning – avloppsledningar, stammar X   Mellan våningsplanen
Ompackning av kranar och blandare   X  
Köksutrustning Förening Medlem Anmärkning
Diskmaskin   X  
Kyl och frysskåp   X  
Spis   X  
Mikrovågsugn   X  
Köksfläkt   X Byte och rengöring av filter i köksfläkt
Förråd Förening Medlem Anmärkning
Källarförråd som tillhör lägenhet   X Samma regler som för lägenhet betr golv, väggar
Övrigt Förening Medlem Anmärkning
Inredningssnickerier   X  
Innerdörrar   X  
Trösklar, socklar, foder och lister   X  
Gardinstänger   X  
Beslag   X  
Vattensäng   X Styrelsens tillstånd behövs och medlemmen måste ha extra försäkring för vattenskador
El artiklar Förening Medlem Anmärkning
Eluttag, strömbrytare, armatur   X  
Huvudsäkring i källaren X    

Gå till topp


Antenner

Föreningen är ansluten till Ownit. Det är viktigt att använda rätt anslutningssladd till TV:n annars kan du orsaka störningar hos övriga i bostadsområdet. Om du tänker installera satellit-TV eller syssla med radiosändningar måste du rådgöra med styrelsen. Byggnadslov kan krävas. Det är inte tillåtet att montera parabolantenner på fasaden.

Gå till topp


Avgift, avier

Har du frågor om din årsavgift, parkeringsavgift eller om avgiftsavier kontaktar du SBC, SBC hittar du på www.sbc.se eller genom att ladda ner appen: SBC Vår Brf.

Skulle du ha problem att betala avgiften i tid är det mycket viktigt att du omedelbart hör av dig till SBC. Enligt stadgarna är nyttjanderätten förverkad om bostadsrättshavaren dröjer för länge med avgiften.

Gå till topp


Balkong

Balkonger byggdes under 2009 och 2018. För närvarande finns ingen aktiv balkonggrupp i föreningen – är du intresserad av att bygga balkong, kontakta styrelsen.

Gå till topp


Barnvagnar

Någon speciell plats för barnvagnar finns inte. Det är av stor vikt av utrymningsskäl att dessa inte ställs i trappuppgångar, detta är ett krav från brandmyndigheten. Barnvagnar får ställas i cykelrum i mån av plats.

Gå till topp


Batterier

Vi har inget grovsoprum utan batterier får slängas i närmaste batteriåtervinning. Många livsmedelsbutiker brukar ha ett batterirör vid dörrarna. Det finns även en batteriholk nere vid Zinkens IP.

Gå till topp


Bo

I enlighet med stadgarna vill föreningen att den som söker medlemskap och köper bostadsrätt också avser att bo i sin lägenhet. Om så inte är fallet har styrelsen rätt att avslå en medlemsansökan. Styrelsen har också rätt att ta ifrån någon ett medlemskap, det vill säga nyttjanderätten är förverkad, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger. Att till väsentlig del använda lägenheten för näringsverksamhet, eller att utan tillstånd hyra ut den i andra hand, är stadgebrott som ger styrelsen rätt att återkalla medlemskapet.

Gå till topp


Bygga om

Du som bostadsrättshavare får bygga om delar av din lägenhet invändigt nästan som du vill. Undantag är ingrepp i väggar, VVS, gasledning eller andra fasta installationer. Då behövs både tillstånd från stadsbyggnadskontoret och även från styrelsen. Du behöver bygglov samt styrelsens tillstånd om du vill ta bort delar av eller en hel vägg. Observera att ingen annan än Stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet har rätt att godkänna ingrepp enligt ovanstående. Tillstånd eller intyg, brev eller motsvarande från bygglovsenheten om att tillstånd inte behövs – krävs alltid.

När du fått antingen tillstånd eller annat skriftligt intyg från Stadsbyggnadskontoret på att du får göra ändringen, skriv då till styrelsen och be om lov och bifoga papper från bygglovsenheten. Styrelsen ger då sannolikt sitt tillstånd, förutsatt att ingreppet inte bryter mot stadgarna.

Gå till topp


Brandlarm

Du är själv skyldig att sätt upp brandvarnare i din lägenhet, byta batterier och se till att den fungerar.

Gå till topp


Brandförebyggande åtgärder

Vid brand är trapphusen utrymningsväg och det är därför förbjudet att hindra framkomligheten genom att ställa cyklar, möbler, barnvagnar m.m. i trapphusen. Respektera även rökförbudet i föreningens allmänna ytor. Alla bostadsrättshavare har skyldighet att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten.

Gå till topp


Cyklar

Cyklar skall parkeras på gården eller i cykelstallet i källaren. Vid städdagar bör medlemmarna se till att deras cyklar märks upp, så att cyklar ”utan ägare” kan forslas bort.

Gå till topp


Driftskostnader

Styrelsens uppgift är att kontinuerligt arbeta med att försöka bringa ner kostnaderna så att vår avgift ska bli så låg som möjligt, utan att vi för den skull får en negativ budgetbalans.

Gå till topp


Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas årligen i vår årsredovisning. Vill du veta med mer om vår ekonomi och våra planer kan du kontakta den styrelsemedlem som är ansvarig för ekonomin.

Gå till topp


Elmätare

Elmätare är centralt placerad i källaren i varje hus. Där finns också huvudsäkringar för din lägenhet.

Gå till topp


Fastigheter

Bostadsrättföreningen består av fem huskroppar med 86 lägenheter. Vi har en hyresrätt.

Gå till topp


Fastighetsskötsel

Vänligen se Fastighetsservice.

Gå till topp


Felanmälan

Vår förening är ansluten till sbc, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Du gör din felanmälan hos dem. SBC hittar du på www.sbc.se eller genom att ladda ner appen: SBC Vår Brf.
Du kan också kontakta kundtjänst 0771- 722 722 på vardagar 07.00-21.00

Akuta fastighetsärenden (t.ex. vattenläcka) anmäls per telefon till Dygnets jourtjänst (Akutjour, krisfall kvällar/helger: 08-18 70 00) samt med ett informerande mail till styrelsen.

OBS! För att styrelsen ska kunna attestera tillhörande fakturor är det viktigt att styrelsen får kännedom om samtliga felanmälningar som görs i fastigheterna.

Felanmälningar/jourärenden som ligger inom den boendes ansvarsområde eller som enkelt kan åtgärdas av föreningens teknikgrupp kommer att vidarefaktureras anmälaren (minimidebitering för en jourutryckning är c:a 1600 kr) – är du osäker, stäm av med styrelsen innan du ringer jouren.

Gå till topp


Fester

Ska du ha fest, tänk på dina grannar och sätt upp en lapp som talar om när festen ska äga rum, när den beräknas börja och sluta samt ditt telefonnummer dina grannar kan kontakta dig på. Respektera eventuella önskemål om volym på musik och annat behöver justeras under kvällen.

Gå till topp


Festlokal

Föreningen har i dagsläget ingen festlokal.

Gå till topp


Fönster

Målning och underhåll av utsidan av fönster ombesörjs av föreningen. Målning av lägenhet, liksom tätning av fönster är däremot en av de saker du som enskild medlem har att sörja för. Föreningen betalar alltså inte för till exempel tätlist. Inte heller för att någon sätter fast den åt dig. Även reparation efter åverkan på ytterdörr, till exempel efter inbrott, är enskild medlems ansvar. Eventuellt kan du få ersättning från din hemförsäkring.

Gå till topp


Förråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som ska ha samma nummer som ditt lägenhetsnummer. Till vissa lägenheter hör också ett mindre, skafferiliknande skåp (fd. matkällare). Alla våra fastigheter har cykel/barnvagnsrum.

Gå till topp


Försäkring

Ditt eget lösöre måste du försäkra själv. Det gäller även det som du förvarar i källaren. Skada eller förlust av egna ägodelar anmäler du till ditt försäkringsbolag.

Hemförsäkringen måste kompletteras med bostadsrättsförsäkring. Tala med ditt försäkringsbolag.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråd.

Gå till topp


Försäljning

Se Överlåtelse  respektive Pantsättning

Gå till topp


Förvaltare

Bostadsrättsföreningen Krukomakaren1 anlitar SBC som förvaltare. Vi köper tjänster av dem gällande både ekonomi- och fastighetsförvaltning. Förvaltaren kan svara på frågor och hjälpa medlemmarna när det gäller t.ex. överlåtelse av bostadsrätt, panter, andrahandsuthyrning och medlemsfrågor i övrigt. 

SBC hittar du på www.sbc.se eller genom att ladda ner appen: SBC Vår Brf.

Gå till topp


Förverkan

Under särskilda omständigheter kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Detta kan ske:

 • om avgiften till föreningen ej erläggs
 • om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd
 • om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostad
 • om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem
 • om bostadsrätten vanvårdas
 • om ohyra sprids genom vårdslöshet
 • om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning
 • om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt.

Allvarliga missförhållanden måste ligga till grund för att nyttjanderätten skall förverkas. Åtgärderna vidtas först sedan den aktuelle bostadsrättshavaren nonchalerat tillsägelse från föreningens styrelse. I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skador.

Gå till topp


Garageplatser

Föreningen har inga garageplatser. Är du intresserad av att hyra en plats får du kontakta ett garage i närheten.

Föreningen har 10 parkeringsplatser. Kontakta styrelsen för att ställa dig i kön.

Gå till topp


Glas och returglas

Föreningen har inget grovsoprum. Insamling av glas finns vid återvinningsstationen nere vid Zinkendamms IP.

Gå till topp


Grovsopor

Föreningen har inget grovsoprum, men till våra städdagar brukar vi hyra in en container för att kunna röja i gemensamma utrymmen. Medlemmarna är då välkomna att också kasta egna grovsopor i containern (dock ej elektronikavfall eller miljöfarligt/kemiskt gods). För miljöfarligt avfall och grovsopor under resten av året hänvisar vi till någon av Stockholm stads fyra återvinningscentraler.

Gå till topp


Hemsidan

Förenings hemsida är under ständig utveckling. Saknar du någon information är du välkommen med synpunkter.

Gå till topp


Hobbyrum

Föreningen har i dagsläget inget hobbyrum.

Gå till topp


Husdjur

Har du för avsikt att skaffa ett ”ovanligt” husdjur bör du kontakta styrelsen. Vissa husdjur är ej tillåtna inom bostadsområdet.

Gå till topp


Inbrott

Anmäler du till polisen på vanligt vis. Upptäcker du att det varit inbrott i källaren informera gärna det för övriga i porten – samt fastighetsskötaren eller någon i styrelsen också eftersom den typen av problem brukar gå i vågor. Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning.

Gå till topp


Internet

Alla lägenheter är anslutna till fibernätverk från Ownit. Som medlem når du ditt konto här: http://portal.ownit.se/login.

Gå till topp


Kabel-tv

Föreningen är ansluten till fibernätverk från Ownit. För information se www.ownit.se. Det är inte tillåtet att montera parabolantenner på fasaden.

Gå till topp


Kartonger och wellpapp

Kartong och wellpapp lämnas lämpligtvis nere i returstationen vid Zinkensdamms IP.

Gå till topp


K-märkt

Husen som vi bor i är kulturminnesmärkta på nivå grön enligt Stockholms stad kulturminnesmärkningssystem.

Gå till topp


Lokaler

Styrelsen har en sammanträdeslokal i port 67. Det finns dessutom flera lokaler som går att hyra för att använda som förråd, arbetsutrymme eller liknande. Hör av dig till styrelsen. 

Gå till topp


Motioner

Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman. Krukomakaren  är en ekonomisk förening och fungerar enligt reglerna för en sådan. Lämna din motion till styrelsen i god tid före stämman och glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer. Inlämnade motioner med styrelsens svar informeras om innan stämman. Regler för motionstid och annat finns i stadgarna.

Gå till topp


Musik

Det är inte tillåtet att spela hög musik eller på annat sätt störa sina grannar mellan kl 22 – 07. Ska du ha fest, tänk på dina grannar och sätt upp en lapp som talar om när festen ska äga rum, när den beräknas börja och sluta samt ditt telefonnummer dina grannar kan kontakta dig på.

Gå till topp


Myrdalshus

Se Husens historia.

Gå till topp


Namntavlor, namnskylt

Kontakta vår förvaltare https://www.sbc.se/  om du behöver byta namnskylt på dörren. 

Gå till topp


Ohyra

Att drabbas av skadedjur i lägenheten är en obehaglig upplevelse. Föreningen har försäkring för skador som uppkommer av skadedjur och dessutom avtal om sanering.

Vid minsta misstanke om loppor och annan ohyra är det viktigt att man omedelbart kontaktar en skadedjursexpert. För oss är det Anticimex man ska kontakta. Uppge att du är boende i Brf Krukomakaren 1 som är försäkrad hos Brandkontoret.

Gå till topp


Pantsättning

Alla handlingar som berör pantsättning skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltare på SBC. I stadgarna hittar du regler för hur din lägenhet får pantsättas.

SBC hittar du på www.sbc.se eller genom att ladda ner appen: SBC Vår Brf.

Gå till topp


Pappersinsamling

Tidningar och annat returpapper kan lämnas i miljöstationen nere vid Zinkensdamms IP.

Gå till topp


Parkering

Föreningen förfogar över tio parkeringsplatser, från vändplanen och uppåt. Platserna kostar 1100 kr/mån att hyra och väntelista finns – hör av dig till styrelsen om du är intresserad att ställa dig i kö för en plats. Köprincipen som gäller är att om man blir erbjuden en parkeringsplats och tackar nej åker man ur kön. Man måste då anmäla sig igen och hamnar sist i kön.

Gå till topp


Persienner

Persienner faller inom eget ansvar att sätta upp och underhålla.

Gå till topp


Protokoll

Protokoll från stämman finns tillgängliga i vårt styrelserum. Är du intresserad kontakta styrelsen.

Gå till topp


Renovering

Renovering av lägenheten står bostadsrättshavaren för. Större renoveringar eller ombyggnader måste godkännas av styrelsen. Den kan endast bevilja tillstånd efter skriftlig ansökan med bifogade ritningar på önskad ändring och dylikt. Om bostadsrättsföreningen i detta sammanhang har kostnader för experthjälp för granskning, förändring av ekonomisk plan eller liknande kommer den ansökande medlemmen att debiteras dessa.

El- eller vatteninstallationer måste utföras av auktoriserad hantverkare, annars kan den enskilde medlemmen bli ersättningsskyldig om skada uppkommer på grund av felaktig installation.

Vid renovering gäller samma hänsyn som vid övriga situationer som kan leda till störningar och klagomål. Sätt gärna upp en lapp som talar om när renoveringen ska äga rum, när den beräknas börja och sluta så blir stämningen bättre för oss alla. I övrigt gäller att renovering ska äga rum under de tider som står under Störningar och Klagomål och bör undvikas helt på söndagar. Renoverings och byggarbeten (t ex användning av hammare, borrmaskin, såg, etc.) får bara utföras helgfri måndag till fredag mellan 08.00 – 18.00.

Gå till topp


Reparationsfond

Det finns ingen inre reparationsfond vilket innebär att alla reparationer i lägenheterna måste bekostas av bostadsrättshavaren själv. Till den yttre reparationsfonden avsätts medel i enlighet med stadgarna.

Gå till topp


Replokal

Föreningen har i dagsläget ingen replokal.

Gå till topp


Reservnycklar

Det finns inga extra nycklar till din lägenhet någon annanstans än hos dig. Det finns en huvudnyckel för underlåset som handhas av styrelseordföranden.

Gå till topp


Rökning

Det råder inget förbud mot rökning på balkongen eller utomhus. Dock gäller det att, i de fall detta händer, visa hänsyn mot sina grannar som kan uppleva detta som störande. Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen såsom i tvättstugan eller trappuppgångar och framförallt inte i källaren på grund av brandrisken. Röker du på gatan, balkongen eller i fönstret – ta hand om dina fimpar och släng dem inte på marken.

Gå till topp


Smalhus

Se Husens historia.

Gå till topp


Stadgar

Stadgarna innehåller viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. Här finns reglerna som gäller, och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas och du måste då flytta.

Stadgarna hittar du här.

Gå till topp


Styrelse

Styrelsen för Krukomakaren1 har ett litet styrelserum i källaren på Krukmakargatan 67. Vill du vara med i styrelsen eller föreslå någon av dina grannar kan du kontakta valberedningen.

Gå till topp


Städning

Städning av trapphus och entré sker var fjortonde dag. Tvättstugan grovstädas, men vi hjälps tillsammans åt att hålla snyggt och se till att maskinerna är rena och fina. Under våren och hösten har vi en gemensam städdag då vi rensar och städar i gemensamma utrymmen, rabatter etc.

Gå till topp


Störningar och klagomål

Vi förutsätter att alla visar respekt och hjälps åt att hålla en trevlig stämning grannar emellan. Det är inte tillåtet att spela hög musik eller på annat sätt störa sina grannar mellan kl 22 – 07. Under balkongsäsongen är det lätt att drabbas av glatt humör och spela musik med öppna balkongdörrar – vi ber dig tänka på att detta hörs mycket väl mellan husen och på andra balkonger. 

Ska du ha fest, tänk på dina grannar och sätt upp en lapp som talar om när festen ska äga rum, när den beräknas börja och sluta samt ditt telefonnummer dina grannar kan kontakta dig på. Respektera eventuella önskemål om volym på musik och annat behöver justeras under kvällen.

Om någon festar sent på natten eller på annat sätt återkommande stör sina grannar – knacka i första hand på själv och prata med personen. Om återkommande problem inte går att lösa med ett vanligt, trevligt samtal kan du även höra av dig till styrelsen.

Gå till topp


Svartbygge

Att göra omfattande ombyggnad (ta bort eller göra ingrepp i väggar, vvs, el, dela eller slå ihop lägenhet etc) inne i bostaden utan att ha tillstånd är inte tillåtet i vår förening. Det beror dels på K-skyddet, men främst på att det är kan vara en säkerhetsrisk och försvagar husets konstruktion. Att till exempel riva en vägg och bygga barkök i stället, utan att ha tillstånd, är lika med svartbygge och kan av myndigheterna beivras upp till tio år. Skulle det hända en olycka eller en skada i huset på grund av en felaktig ombyggnad gäller varken din eller föreningens försäkring. Du som bygger om, tänk på att en senare köpare kanske vill se de papper som gav dig tillstånd att t ex ta bort en vägg. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten om tillstånd saknas.

Mer information hittar du på Stadsbyggnadskontoret på Fleminggatan. Styrelsen följer § 41 i stadgarna när det gäller ombyggnad. Det betyder att styrelsen också måste ge tillstånd för en ombyggnad även om du får tillstånd från Stadsbyggnadskontoret. Se även rubriken Bygga om.

Gå till topp


Säkerhetsdörrar

Många av lägenheterna i föreningen har låtit installera säkerhetsdörrar. Våra fastigheter är k-märkta och vill du installera en dörr måste det ske enligt samma utförande som befintliga dörrar. Kontakta Team Guardab, http://www.teamguardab.se , för mer information och priser. Stäm också gärna av med styrelsen – är det flera som kan gå ihop och koordinera en beställning kan priset per dörr bli lägre.

Gå till topp


Säkringar

Din lägenhet är utrustad med automatsäkring. Huvudsäkringar för din lägenhet finns i källaren på varje hus.

Gå till topp


Tillträde till lägenheten

Ibland kan servicearbeten, exempelvis sotning, behöva göras i lägenheten. Vid dessa tillfällen måste reparatörer och förvaltare komma in i lägenheten.

Meddelande om servicearbeten kommer minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall.

Gå till topp


Trädgården

Skötseln av utemiljön är utlagd på entreprenad. Det finns även en trädgårdsgrupp bestående av föreningsmedlemmar med gröna fingrar. Är du intresserad av att vara med? Skicka ett mail till styrelsen.

Gå till topp


TV

Alla lägenheter är anslutna till TV från Ownit. Som medlem når du ditt konto här: http://portal.ownit.se/login. Övriga kontaktuppgifter: Telefon 08-525 073 00 / E-post info@ownit.se 

Gå till topp


Tvättstugan

Tvättstugan ligger på baksidan av port 53. Anvisningar och rutiner för användande sitter på anslagstavlan i tvättstugan. Från säljaren av din lägenhet får du en tvättcylinder med ditt lägenhetsnummer på – denna används för att boka tvättider. Om du tappar din cylinder eller om den går sönder, kontakta nyckelansvarig i styrelsen för att beställa en ny. Det är inte tillåtet att använda lappar och annat för att boka tvättider.

Gå till topp


Underhåll

En del av månadsavgiften avsätts till underhåll och reparationer av föreningens gemensamma egendom som husens stammar, fasader och tak, gemensamma lokaler, mark och ledningsnät, byte av trasiga element, reparation av avlopp.

I övrigt svarar bostadsrättshavaren för och bekostar alla åtgärder som vidtas innanför den egna ytterdörren. Det kan gälla tapetsering och målning, byte av frys och kylskåp mm.

Gå till topp


Uthyrning

Se avsnittet om Andrahandsuthyrning

.

Gå till topp


Valberedning

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Kontakta valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar. Mer information finns här.

Gå till topp


Vattenskada

Om du råkar ut för en vattenskada, ta omedelbart kontakt med styrelsen, fastighetsförvaltaren och ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med dina närmaste grannar.

Vid en vattenskada är det lägenhetsinnehavarens hemförsäkring som ska tas i anspråk för arbetet med lägenhetens ytskikt, oavsett orsaken till skadan. Det är bara om skadan beror på vårdslöshet eller försummelser som den regeln frångås. Om det inte går att bo kvar i en bostadsrättslägenhet när en vattenskada ska åtgärdas, får den boendes hemförsäkring täcka kostnaderna för en tillfällig bostadslösning. Hemförsäkringen för en bostadsrätt är mer omfattande än för en hyresrätt.

Gå till topp


Ventilation

Våra lägenheter ventileras med en frånluftsfläkt som är gemensam för flera lägenheter i samma hus. Friskluft tas in via ventiler vid fönster, i skafferi, genom fönstervädring samt genom otätheter i byggnaden. Utsug av luft sker med en centralt placerad fläkt belägen på vinden via de ventiler som finns i kök, badrum, WC och ibland även i sovrum och klädkammare. För att uppnå bästa resultat är det några saker som är viktiga att tänka på:

 • Försök att alltid ha de friskluftsventiler som finns öppna.
 • Om utsugsventilen i kök är reglerbar (kedja eller snöre) skall den stå i fullt öppet läge enbart vid matlagning. För att bättra på utsuget vid matlagning öppna ett fönster i sovrum eller vardagsrum (ej i köket!).
 • Om ventilen i köket står på min läge när man inte lagar mat får man bättre utsug i badrum och WC. Efter bad/dusch öppna dessutom gärna ett fönster för att öka utsuget i bad rummet så går uttorkningen snabbare.
 • Det är viktigt för ventilationens funktion att ventilerna hålls rena.

Gå till topp


Ytterdörr

Medlemmen ansvarar för insidan och bostadsrättsföringen för utsidan.

Gå till topp


Årsstämma

Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1 räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Ordinarie årsstämman hålls vanligen under våren. Kallelse till stämma sker genom anslag i varje port, tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman. Årsredovisningar finns tillgängliga online samt i brevlådan utanför styrelserummet i port 67.

I stadgarna hittar du närmare information om datum och andra regler som gäller bland annat rösträtt, kallelse och stämma.

Stämman är ett viktigt tillfälle för att påverka sitt boende eftersom vi väljer styrelse, valberedning och revisor samt behandlar motioner. Dessutom är det ett av få tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas.

Om du inte kan vara med själv på stämman kan du företrädas av ombud, som röstar för dig. Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna. Du har också möjlighet att ta med dig en bisittare. För mer information kontakta styrelsen.

Gå till topp


Överlåtelse

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i Krukomakaren 1. Styrelsen tar en kreditupplysning på den blivande medlemmen och fattar beslut om medlemskap på kommande styrelsemöte (styrelsemöte sker en gång i månaden med uppehåll under sommarmånaderna). De dokument som föreningen behöver är: ett påskrivet köpeavtal i original samt en ansökan om medlemskap i föreningen (oftast skriver säljaren på denna och meddelar utträde ur föreningen). Mäklaren tillhandahåller blanketter men för den som säljer utan mäklarassistans så finns blanketter på SBC för föreningens medlemmar. I första hand använd SBC för hantering av överlåtelsehandlingar via SBCs portal, meddela din mäklare att använda denna tjänst. Styrelsen kan då godkänna inträde och utträde elektroniskt. I andra hand skicka alla handlingar till föreningens boxadress. Besked om pantsättning från banker skall även de skickas till föreningens boxadress.

I samband med en försäljning tar föreningen ut följande avgifter enligt stadgarna

 • Överlåtelseavgift: 3,5 % av gällande basbelopp Betalas av säljaren
 • Pantsättningsavgift: 1,5 % av gällande basbelopp betalas av pantsättaren

Gå till topp


Övernattningslägenhet

Föreningen har i dagsläget ingen övernattningslägenhet.

Gå till topp