Hej alla medlemmar,

Det är flera av er som påpekat att husen är kalla. Det finns vissa generella anledningar till att det är så:

1) Konstruktionen
Huset är byggt under 1940-tal i tegel för fattiga flerbarnsfamiljer. Standarden på denna tid var annan. Ingen extra isolering byggdes in i väggarna som nu är K-märkta vilket gör att vi inte kan åtgärda det. Element och ledningar är också gamla. Under hösten suger tegelväggarna upp fukt och detta fungerar sedan som en brygga för att leda ut värmen hur husen. Om man även har installerat en balkong fungerar även balkongens betongplatta som ledare av kyla in i lägenheten

2) Värmeväxlaren
I ett av husen finns en givare som mäter yttertemperaturen. Processen att öka värmen i husen påbörjas omgående, men i och med att vattnet ska värmas upp och transporteras ut finns viss tröghet. Om temperaturen växlar mkt gör detta att det är svårt för systemet att hänga med. Vid mer växlande temperatur kan det därför bli kallare

3) Ombyggnationer i kök
Vissa har vid ombyggnation byggt in elementet alt helt tagit bort elementet vilket gör lägenheten kallare

4) Lägenhetens position i huset
Hörnlägenheter med fler väggar mot utsida alt källare/tak blir extra kalla

Vad ni kan göra själva för att höja och behålla värmen:

1) Motionera elementen en gång i månaden för att se till att smuts inte kloggar igen ledningar. Det kan göras genom att skruva termostaten upp och ner ett par gånger alt skruva av termostaten och trycka den lilla metal piggen in och ut.

2) Täta med nya fönsterlister (obs tänk på att göra det fackmannamässigt om ni gör detta på egen hand)

3) Hålla utrymmet framför elementen fria och helst inga möbler närmare än 0.5 meter

4) Lägga in stegmatta med nytt golv ovanpå plankgolven (som egentligen är tänkta som undergolv) som många tagit fram

Vi önskar er alla en fin kväll!