Hej alla medlemmar!

Då det varit återkommande problem kring vems förråd som tillhör vem skulle vi från styrelsen önska att samtliga medlemmar markerar upp sina förråd (både matförråd och vanliga förråd) med namn och lägenhets nummer, förslagsvis med maskeringstejp.

Varje lgh har rätt till ett matförråd och ett vanligt förråd. Vi skulle önska att detta blir gjort innan den 15e januari 2024.

Tack för hjälpen och god jul!