Författararkiv: admin

Hej alla medlemmar!

Vi vill redan nu informera er om att den 21 april kl. 11.00 är det vårstädning i föreningen. Vi återkommer med mer info inom kort men ni får gärna skriva in datumet i era kalendrar så att så många som möjligt kan närvara.

Önskar er en fin kväll!

Byte av bredband!

Vi har bytt teleoperatör från Ownit till Bahnhof och planerat byte skulle ske den 1 mars men har skett idag. Det är anledningen till att vissa av er kan ha upplevt problem med internet under dagen. Bytet har skett för att det ska vara snabbare än det tidigare bredbandet.

Det ni behöver göra för att registrera er på Bahnhof är följande:

Öppna upp ert internet så att ni får upp att ni kan registrera er (se bild nedan). Sedan finns samtliga adresser och lgh nummer (som finns på era respektive fakturor). Välj din adress och lgh nummer och tryck sedan på registrera. Sedan kan ni behöva starta om routern alternativt vänta i ca 10 minuter innan det ska fungera som vanligt.

Som sagt, bytet var tänkt att genomföras i mars men det blev av någon anledning idag, och det är anledningen till att vi inte gått ut med informationen tidigare! Tack för förståelsen!

Mvh Styrelsen


Hej alla medlemmar,

Det är flera av er som påpekat att husen är kalla. Det finns vissa generella anledningar till att det är så:

1) Konstruktionen
Huset är byggt under 1940-tal i tegel för fattiga flerbarnsfamiljer. Standarden på denna tid var annan. Ingen extra isolering byggdes in i väggarna som nu är K-märkta vilket gör att vi inte kan åtgärda det. Element och ledningar är också gamla. Under hösten suger tegelväggarna upp fukt och detta fungerar sedan som en brygga för att leda ut värmen hur husen. Om man även har installerat en balkong fungerar även balkongens betongplatta som ledare av kyla in i lägenheten

2) Värmeväxlaren
I ett av husen finns en givare som mäter yttertemperaturen. Processen att öka värmen i husen påbörjas omgående, men i och med att vattnet ska värmas upp och transporteras ut finns viss tröghet. Om temperaturen växlar mkt gör detta att det är svårt för systemet att hänga med. Vid mer växlande temperatur kan det därför bli kallare

3) Ombyggnationer i kök
Vissa har vid ombyggnation byggt in elementet alt helt tagit bort elementet vilket gör lägenheten kallare

4) Lägenhetens position i huset
Hörnlägenheter med fler väggar mot utsida alt källare/tak blir extra kalla

Vad ni kan göra själva för att höja och behålla värmen:

1) Motionera elementen en gång i månaden för att se till att smuts inte kloggar igen ledningar. Det kan göras genom att skruva termostaten upp och ner ett par gånger alt skruva av termostaten och trycka den lilla metal piggen in och ut.

2) Täta med nya fönsterlister (obs tänk på att göra det fackmannamässigt om ni gör detta på egen hand)

3) Hålla utrymmet framför elementen fria och helst inga möbler närmare än 0.5 meter

4) Lägga in stegmatta med nytt golv ovanpå plankgolven (som egentligen är tänkta som undergolv) som många tagit fram

Vi önskar er alla en fin kväll!

Hej alla medlemmar!

Då det varit återkommande problem kring vems förråd som tillhör vem skulle vi från styrelsen önska att samtliga medlemmar markerar upp sina förråd (både matförråd och vanliga förråd) med namn och lägenhets nummer, förslagsvis med maskeringstejp.

Varje lgh har rätt till ett matförråd och ett vanligt förråd. Vi skulle önska att detta blir gjort innan den 15e januari 2024.

Tack för hjälpen och god jul!