Utvalt inlägg

Fel på torktumlare – reparatör på g

En av våra torktumlare i tvättstugan fungerar inte. Den är felanmäld och reparatören kommer idag måndag den 14:e februari. Om maskinerna i tvättstugan går sönder kan du vända dig direkt till sbc och göra en felanmälan.

Du ska registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmälan eller kontakta kundtjänst 0771- 722 722 på vardagar 07.00-21.00. En felanmälan kan du också göra genom SBC:s app: SBC Vår Brf.

Berätta för styrelsen när du gör en felanmälan. styrelsen@krukomakaren1.se

Tappat bort din faktura? Kontakta SBC

Vår förening är ansluten till sbc, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. De kan hjälpa dig till exempel med att få tag i en borttappad faktura eller göra en felanmälan. SBC hittar du på www.sbc.se eller genom att ladda ner appen: SBC Vår Brf.

Vill du hjälpa till i vår bostadsrättsförening? Hör av dig till styrelsen@krukomakaren1.se

Kort info ang brandrond och klotter

Hej alla medlemmar!

Vi har nyligen utfört en brandrond i föreningen och upptäckt att många använder offentliga utrymmen till förvaring av diverse grejer. Detta är inte tillåtet och ska plockas bort för förvaras inne i lägenheter eller källarförråd. Detta är av rena säkerhetsskäl och bör tas på stort allvar. Vänligen plocka undan dina grejer om du vet med dig att du har ägodelar i de offentliga utrymmena som tex trapphus eller källargångar.

Vi har även uppmärksammat att vi tyvärr blivt utsatta för en del klotter på senaste tiden. Vi samarbetar med en saneringsfirma som är planerad att komma och tvätta bort detta snarast.

Tveka inte att höra av dig om frågor finns.

Önskar alla en fin eftermiddag och kväll!

Med vänlig hälsning, Styrlesen

Höjd avgift med 5% från och med 1 mars 2023

Hej alla medlemmar!

Vi har den glädjande nyheten att vi inte kommer att behöva höja avgiften med mer än 5% från och med 1 mars 2023. Anledning till höjningen beror på den rådande situationen med ökade elpriser etc. Föreningen har en mycket god ekonomi och därav behöver denna höjning inte bli större än 5% vilket är mycket positivt.

Om frågor finns, vänligen maila till styrelsemailen.

Önskar alla en fortsatt fin dag!

Med vänlig hälsning, Styrlesen

Svårstängda portar pga kyla

Hej alla medlemmar!

Vi vill uppmärksamma alla på att kylan påverkar våra portar och att dörrarna inte stängs ordentligt. Vänligen se till att portarna stängs genom trycka till dörren extra när man går ut eller in.

Tack för hjälpen!

Önskar alla en fin trettondagshelg.

Med vänlig hälsning, Styrelesen

Hobbyrummet

Hej alla medlemmar!

Hobbyrummet är nu öppet. Det är tänkt att användas för medlemmars hobbyverksamhet, som t ex ommålning av möbler eller lättare snickeriarbeten. Om intresse finns går rummet också att använda som ”husloppis” eller bytesrum. Du ansvarar själv över det du lämnar till byte/lån.

Hobbyrummet finns i port 64, kod 0687. Använd din tvättstugenyckel för att komma in i källarförrådet och ta direkt in till vänster där dörren står öppen.

OBS! För allas trivsel och trevnad, hobbyrummet är INTE ett förvarings/soprum. Vi har gemensamt ansvar för att se till att hobbyrummet upprätthålls städat och fint efter användning.

Vi önskar alla en fortsatt fin dag!

Med vänlig hälsning, Styrlesen

Hemsidan är tillbaka!

Hej alla medlemmar,

Vi ber om ursäkt för dålig information den senaste tiden, det beror på att hemsidan legat nere. Tack vara Max i styrelsen är allt i sin ordning igen.

Nedan följer lite samlad information ang olika områden i föreningen senaste tiden:

Tvättande av skor. Det är absolut förbjudet att använda föreningens tvättmaskiner till annat än kläder och/eller andra textiler. Att tvätta skor i maskinerna medför höga kostnader och tidsåtgång då maskinerna går sönder och måste repareras. Om detta händer framåt kommer medlemmarna själva att debiteras.

Skräp. Vi hade en fantastisk städdag med otroligt fina insatser från alla som deltog, härligt med sådan uppslutning! Tyvärr har det redan uppkommit skärpsamlingar i bla källargångarna igen vilket inte är tillåtet pga av trivsel och säkerhet. Styrelsen och grannar i port 67 ber dig som lämnat sopor i källargången på 67:an att ta hand om ditt avfall. Om den medlem som lämnat sina sopor inte tar bort det omgående, kommer styrelsen att anlita en städfirma och debitera medlemmen alla kostnader.

Värmen i lägenheter. Det har blivit rejält kallt ute och många har kontaktat styrelsen eller SBC med felanmälningar om just detta. Några har kanske sett lapparna ang värmen i lägenheterna men för att ingen ska missa denna information delar vi den igen.

Generella anledningar till att husen är kalla

1) Konstruktionen: Huset är byggt under 1940-tal i tegel för fattiga flerbarnsfamiljer. Standarden på denna tid var annan. Ingen extra isolering byggdes in i väggarna som nu är K-märkta vilket gör att vi inte kan åtgärda det.

Under hösten suger tegelväggarna upp fukt och detta fungerar sedan som en brygga för att leda ut värmen hur husen. Om man även har installerat en balkong fungerar även balkongens betongplatta som ledare av kyla in i lägenheten.

1. Element och ledningar är gamla.

2) Värmeväxlaren: I ett av husen finns en givare som mäter yttertemperaturen. Processen att öka värmen i husen påbörjas omgående, men i och med att vattnet ska värmas upp och transporteras ut finns viss tröghet. Om temperaturen växlar mkt gör detta att det är svårt för systemet att hänga med. Vid mer växlande temp kan det därför bli kallare. 

3) Ombyggnationer i kök: Vissa har vid ombyggnation byggt in elementet alt helt tagit bort elementet vilket gör lägenheten kallare.

4) Lägenhetens position i huset: Hörnlägenheter med fler väggar mot utsida alt källare/tak blir extra kalla.

Vad de boende kan göra själva för att höja temperaturen

– Motionera termostater på elementen en gång i månaden för att se till att smuts inte kloggar igen ledningar. Detta kan göras genom att skruva termostaten upp och ner ett par gånger alt skruva av termostaten och trycka den lilla metal piggen in och ut.

– Lufta element – Detta är extra viktigt i år då vi mycket nyligen bytt värmecentral och mer luft än vanligt kan ha letat sig in i systemet.

– Täta fönster och balkong med nya fönsterlister.

 Hålla utrymmet runt elementet fri,  helst inga möbler närmare än 0.5m.

– Lägga in stegmatta och nytt golv ovanpå plankgolven (som egentligen är tänkta som undergolv) som många tagit fram.

– Köpa egen värmefläkt eller element

Tveka inte att höra av er om frågor finns 🙂

Med vänlig hälsning

Styrelsen