Tvättmaskiner felaktigt installerade!

Tyvärr har det visat sig att våra nyinstallerade tvättmaskiner är felaktigt installerade. Styrelsen kommer att ta kontakt med installationsfirman imorgon måndag 16 oktober och förhoppningsvis kommer felen åtgärdas inom kort. Vi ber om ursäkt för detta och håller er uppdaterade!

Välkomna på städdag den 21 oktober!

Den 21 oktober är det dags för höstens städdag. Nu när hösten närmar sig är det dags att göra det fint i våra gemensamma utrymmen. Det som är på agendan är bland annat att snygga till våra grönområden, ta hand om våra lokaler och måla sopsugsventilerna. Ta på er oömma kläder så syns vi utanför port 64 kl 11.00 den 21 oktober! Det kommer bjudas på kaffe och fika!

Hälsningar styrelsen!

Ny styrelse!

Hej alla medlemmar. Under sommaren har vår fina förening fått en delvis ny styrelse och närmre uppgifter om vilka vi är och vilka våra respektive ansvarsområden är finns nu på hemsidan. Vi är givetvis tillgängliga för alla frågor eller funderingar kring föreningen och inte minst idéer på hur det kan bli bättre. Vi vill också påminna er om att SBC sköter om vår fastighetsförvaltning och det är dem som ni vänder er till för frågor som rör de gemensamma utrymmena. Kontaktuppgifter till dem finns i trapphusen och på hemsidan.

Vi från styrelsen hoppas ni har haft en bra sommar!

Kallelse till extra Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1 med anledning av val av styrelse.

Kära Krukomakare!

Under årsmötet kunde inte en ny styrelse väljas då det saknas några personer som vill engagera sig i styrelsearbetet. Därför söker Valberedningen fortfarande medlemmar till styrelsen. Ett extramöte för att välja styrelse sker 15/6 kl. 19:00 utanför tvättstugan.

Till styrelsen vill vi ha 7 medlemmar och det finns platser kvar att fylla.

På årsmötet var det 15 medlemmar i föreningen på plats, av de 85 lägenheter som föreningen består av. För att föreningen ska fungera krävs att fler personer dyker upp på möten. Har vi inte en styrelse så har vi ingen BRF. Att bo i en bostadsrätt är dels nyttjanderätt, dels en andel i en ekonomisk förening. Att engagera sig i sin förening borde vara lika självklart som att engagera sig i vilka andra investeringar som helst.

Om vi inte får ihop en styrelse kommer vi behöva betala för en extern styrelse och detta skulle öka månadskostnaden för samtliga lägenheter. Dessutom är du som ägare av en bostadsrätt ansvarig för värdet på din lägenhet och det är styrelsen som utför det värdefulla arbetet. En extern styrelse skulle alltså sänka värdet på din lägenhet.

Valberedningen vill att fler engagerar sig i styrelsen så vi kan fortsätta vårda vår förening tillsammans. Vi vill alla att allt ska fungera med vår ekonomi, tvättstugan, cykelförråd, etc. och det är vårt ansvar som bostadsägare att engagera oss.

Vi ser fram emot mail från intresserade kandidater som vill engagera sig under ett år.

Maila till: valberedningen@krukomakaren1.se

Hälsningar,

Caroline, Jenny och Patrik.

Kallelse med dagordning hittar du längre ner på den här sidan. 

—-

Kallelse och dagordning till extra föreningsstämma 2023
Brf Krukomakaren 1

Datum och tid: 15 juni kl 19.00
Lokal: Utanför tvättstugan – 
ta gärna med stol och/eller paraply

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av styrelse och suppleanter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av valberedning
 11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 12. Stämmans avslutande

Ev fullmakter ska tas med.

Stockholm 2023-06-01

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1