Underhåll av fastigheterna

Bostadsrättsföreningen har en underhållsplan som uppdateras årligen av styrelsen. Här följer de större insatser som gjorts under de senaste tjugo åren.

  • Stamspolning ägde rum 2021.
  • Tvättstugan renoverades 2019. Nya torktumlare 2020, övriga maskiner 2003.
  • OVK-besiktning (okulär ventilationsbesiktning) ägde senast rum i december 2020.
  • Takfläktar i samtliga hus byttes ut 2017.
  • Målning av fönster har genomförts 2014 och 2001.
  • Radonmätningar har genomförts under 2006/2007
  • Bredband installerades 2014.
  • Taket lades om 2003 och värmesystemet kontrollerades 2001.
  • Stambyte ägde rum 2001 och 2002.