Kort info ang brandrond och klotter

Hej alla medlemmar!

Vi har nyligen utfört en brandrond i föreningen och upptäckt att många använder offentliga utrymmen till förvaring av diverse grejer. Detta är inte tillåtet och ska plockas bort för förvaras inne i lägenheter eller källarförråd. Detta är av rena säkerhetsskäl och bör tas på stort allvar. Vänligen plocka undan dina grejer om du vet med dig att du har ägodelar i de offentliga utrymmena som tex trapphus eller källargångar.

Vi har även uppmärksammat att vi tyvärr blivt utsatta för en del klotter på senaste tiden. Vi samarbetar med en saneringsfirma som är planerad att komma och tvätta bort detta snarast.

Tveka inte att höra av dig om frågor finns.

Önskar alla en fin eftermiddag och kväll!

Med vänlig hälsning, Styrlesen