Svårstängda portar pga kyla

Hej alla medlemmar!

Vi vill uppmärksamma alla på att kylan påverkar våra portar och att dörrarna inte stängs ordentligt. Vänligen se till att portarna stängs genom trycka till dörren extra när man går ut eller in.

Tack för hjälpen!

Önskar alla en fin trettondagshelg.

Med vänlig hälsning, Styrelesen