Kallelse till extra Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1 med anledning av val av styrelse.

Kära Krukomakare!

Under årsmötet kunde inte en ny styrelse väljas då det saknas några personer som vill engagera sig i styrelsearbetet. Därför söker Valberedningen fortfarande medlemmar till styrelsen. Ett extramöte för att välja styrelse sker 15/6 kl. 19:00 utanför tvättstugan.

Till styrelsen vill vi ha 7 medlemmar och det finns platser kvar att fylla.

På årsmötet var det 15 medlemmar i föreningen på plats, av de 85 lägenheter som föreningen består av. För att föreningen ska fungera krävs att fler personer dyker upp på möten. Har vi inte en styrelse så har vi ingen BRF. Att bo i en bostadsrätt är dels nyttjanderätt, dels en andel i en ekonomisk förening. Att engagera sig i sin förening borde vara lika självklart som att engagera sig i vilka andra investeringar som helst.

Om vi inte får ihop en styrelse kommer vi behöva betala för en extern styrelse och detta skulle öka månadskostnaden för samtliga lägenheter. Dessutom är du som ägare av en bostadsrätt ansvarig för värdet på din lägenhet och det är styrelsen som utför det värdefulla arbetet. En extern styrelse skulle alltså sänka värdet på din lägenhet.

Valberedningen vill att fler engagerar sig i styrelsen så vi kan fortsätta vårda vår förening tillsammans. Vi vill alla att allt ska fungera med vår ekonomi, tvättstugan, cykelförråd, etc. och det är vårt ansvar som bostadsägare att engagera oss.

Vi ser fram emot mail från intresserade kandidater som vill engagera sig under ett år.

Maila till: valberedningen@krukomakaren1.se

Hälsningar,

Caroline, Jenny och Patrik.

Kallelse med dagordning hittar du längre ner på den här sidan. 

—-

Kallelse och dagordning till extra föreningsstämma 2023
Brf Krukomakaren 1

Datum och tid: 15 juni kl 19.00
Lokal: Utanför tvättstugan – 
ta gärna med stol och/eller paraply

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av styrelse och suppleanter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av valberedning
 11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 12. Stämmans avslutande

Ev fullmakter ska tas med.

Stockholm 2023-06-01

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1