Hemsidan är tillbaka!

Hej alla medlemmar,

Vi ber om ursäkt för dålig information den senaste tiden, det beror på att hemsidan legat nere. Tack vara Max i styrelsen är allt i sin ordning igen.

Nedan följer lite samlad information ang olika områden i föreningen senaste tiden:

Tvättande av skor. Det är absolut förbjudet att använda föreningens tvättmaskiner till annat än kläder och/eller andra textiler. Att tvätta skor i maskinerna medför höga kostnader och tidsåtgång då maskinerna går sönder och måste repareras. Om detta händer framåt kommer medlemmarna själva att debiteras.

Skräp. Vi hade en fantastisk städdag med otroligt fina insatser från alla som deltog, härligt med sådan uppslutning! Tyvärr har det redan uppkommit skärpsamlingar i bla källargångarna igen vilket inte är tillåtet pga av trivsel och säkerhet. Styrelsen och grannar i port 67 ber dig som lämnat sopor i källargången på 67:an att ta hand om ditt avfall. Om den medlem som lämnat sina sopor inte tar bort det omgående, kommer styrelsen att anlita en städfirma och debitera medlemmen alla kostnader.

Värmen i lägenheter. Det har blivit rejält kallt ute och många har kontaktat styrelsen eller SBC med felanmälningar om just detta. Några har kanske sett lapparna ang värmen i lägenheterna men för att ingen ska missa denna information delar vi den igen.

Generella anledningar till att husen är kalla

1) Konstruktionen: Huset är byggt under 1940-tal i tegel för fattiga flerbarnsfamiljer. Standarden på denna tid var annan. Ingen extra isolering byggdes in i väggarna som nu är K-märkta vilket gör att vi inte kan åtgärda det.

Under hösten suger tegelväggarna upp fukt och detta fungerar sedan som en brygga för att leda ut värmen hur husen. Om man även har installerat en balkong fungerar även balkongens betongplatta som ledare av kyla in i lägenheten.

1. Element och ledningar är gamla.

2) Värmeväxlaren: I ett av husen finns en givare som mäter yttertemperaturen. Processen att öka värmen i husen påbörjas omgående, men i och med att vattnet ska värmas upp och transporteras ut finns viss tröghet. Om temperaturen växlar mkt gör detta att det är svårt för systemet att hänga med. Vid mer växlande temp kan det därför bli kallare. 

3) Ombyggnationer i kök: Vissa har vid ombyggnation byggt in elementet alt helt tagit bort elementet vilket gör lägenheten kallare.

4) Lägenhetens position i huset: Hörnlägenheter med fler väggar mot utsida alt källare/tak blir extra kalla.

Vad de boende kan göra själva för att höja temperaturen

– Motionera termostater på elementen en gång i månaden för att se till att smuts inte kloggar igen ledningar. Detta kan göras genom att skruva termostaten upp och ner ett par gånger alt skruva av termostaten och trycka den lilla metal piggen in och ut.

– Lufta element – Detta är extra viktigt i år då vi mycket nyligen bytt värmecentral och mer luft än vanligt kan ha letat sig in i systemet.

– Täta fönster och balkong med nya fönsterlister.

 Hålla utrymmet runt elementet fri,  helst inga möbler närmare än 0.5m.

– Lägga in stegmatta och nytt golv ovanpå plankgolven (som egentligen är tänkta som undergolv) som många tagit fram.

– Köpa egen värmefläkt eller element

Tveka inte att höra av er om frågor finns 🙂

Med vänlig hälsning

Styrelsen