Kallelse till Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1

Tisdagen den 28:e maj är det föreningsstämma i vår bostadsrättsförening och alla medlemmar är varmt välkomna.

Valberedningen vill gärna att fler engagerar sig i styrelsen så vi kan fortsätta vårda vår förening tillsammans. Vill du vara med? Kontakta valberedningen@krukomakaren1.se

Tid: 28:e maj kl. 19.00

Plats: Zinken BRFs samlingslokal. Den ligger på Krukmakargatan 71-73, ingång på baksidan av huset.

Kallelse med dagordning hittar du längre ner på den här sidan. Årsredovisningen skickas inom kort.

Varmt välkomna,

Styrelsen i Brf Krukomakaren 1

…………

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2023
Brf Krukomakaren 1

Datum och tid: 28 maj kl 19.00
Lokal: 
Zinken BRFs samlingslokal. Den ligger på Krukmakargatan 71-73, ingång på baksidan av huset.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelse och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

Ev fullmakter ska tas med.

Stockholm 2024-04-25

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1

Städdag!

Vi vill redan nu informera er om att den 21 april kl. 11.00 är det vårstädning i föreningen. Vi återkommer med mer info inom kort men ni får gärna skriva in datumet i era kalendrar så att så många som möjligt kan närvara.

Önskar er en fin kväll!

Byte av bredband!

Vi har bytt teleoperatör från Ownit till Bahnhof och planerat byte skulle ske den 1 mars men har skett idag. Det är anledningen till att vissa av er kan ha upplevt problem med internet under dagen. Bytet har skett för att det ska vara snabbare än det tidigare bredbandet.

Det ni behöver göra för att registrera er på Bahnhof är följande:

Öppna upp ert internet så att ni får upp att ni kan registrera er (se bild nedan). Sedan finns samtliga adresser och lgh nummer (som finns på era respektive fakturor). Välj din adress och lgh nummer och tryck sedan på registrera. Sedan kan ni behöva starta om routern alternativt vänta i ca 10 minuter innan det ska fungera som vanligt.

Som sagt, bytet var tänkt att genomföras i mars men det blev av någon anledning idag, och det är anledningen till att vi inte gått ut med informationen tidigare! Tack för förståelsen!

Mvh Styrelsen


Hej alla medlemmar,

Det är flera av er som påpekat att husen är kalla. Det finns vissa generella anledningar till att det är så:

1) Konstruktionen
Huset är byggt under 1940-tal i tegel för fattiga flerbarnsfamiljer. Standarden på denna tid var annan. Ingen extra isolering byggdes in i väggarna som nu är K-märkta vilket gör att vi inte kan åtgärda det. Element och ledningar är också gamla. Under hösten suger tegelväggarna upp fukt och detta fungerar sedan som en brygga för att leda ut värmen hur husen. Om man även har installerat en balkong fungerar även balkongens betongplatta som ledare av kyla in i lägenheten

2) Värmeväxlaren
I ett av husen finns en givare som mäter yttertemperaturen. Processen att öka värmen i husen påbörjas omgående, men i och med att vattnet ska värmas upp och transporteras ut finns viss tröghet. Om temperaturen växlar mkt gör detta att det är svårt för systemet att hänga med. Vid mer växlande temperatur kan det därför bli kallare

3) Ombyggnationer i kök
Vissa har vid ombyggnation byggt in elementet alt helt tagit bort elementet vilket gör lägenheten kallare

4) Lägenhetens position i huset
Hörnlägenheter med fler väggar mot utsida alt källare/tak blir extra kalla

Vad ni kan göra själva för att höja och behålla värmen:

1) Motionera elementen en gång i månaden för att se till att smuts inte kloggar igen ledningar. Det kan göras genom att skruva termostaten upp och ner ett par gånger alt skruva av termostaten och trycka den lilla metal piggen in och ut.

2) Täta med nya fönsterlister (obs tänk på att göra det fackmannamässigt om ni gör detta på egen hand)

3) Hålla utrymmet framför elementen fria och helst inga möbler närmare än 0.5 meter

4) Lägga in stegmatta med nytt golv ovanpå plankgolven (som egentligen är tänkta som undergolv) som många tagit fram

Vi önskar er alla en fin kväll!