Kallelse till extra Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1 med anledning av val av styrelse.

Kära Krukomakare!

Under årsmötet kunde inte en ny styrelse väljas då det saknas några personer som vill engagera sig i styrelsearbetet. Därför söker Valberedningen fortfarande medlemmar till styrelsen. Ett extramöte för att välja styrelse sker 15/6 kl. 19:00 utanför tvättstugan.

Till styrelsen vill vi ha 7 medlemmar och det finns platser kvar att fylla.

På årsmötet var det 15 medlemmar i föreningen på plats, av de 85 lägenheter som föreningen består av. För att föreningen ska fungera krävs att fler personer dyker upp på möten. Har vi inte en styrelse så har vi ingen BRF. Att bo i en bostadsrätt är dels nyttjanderätt, dels en andel i en ekonomisk förening. Att engagera sig i sin förening borde vara lika självklart som att engagera sig i vilka andra investeringar som helst.

Om vi inte får ihop en styrelse kommer vi behöva betala för en extern styrelse och detta skulle öka månadskostnaden för samtliga lägenheter. Dessutom är du som ägare av en bostadsrätt ansvarig för värdet på din lägenhet och det är styrelsen som utför det värdefulla arbetet. En extern styrelse skulle alltså sänka värdet på din lägenhet.

Valberedningen vill att fler engagerar sig i styrelsen så vi kan fortsätta vårda vår förening tillsammans. Vi vill alla att allt ska fungera med vår ekonomi, tvättstugan, cykelförråd, etc. och det är vårt ansvar som bostadsägare att engagera oss.

Vi ser fram emot mail från intresserade kandidater som vill engagera sig under ett år.

Maila till: valberedningen@krukomakaren1.se

Hälsningar,

Caroline, Jenny och Patrik.

Kallelse med dagordning hittar du längre ner på den här sidan. 

—-

Kallelse och dagordning till extra föreningsstämma 2023
Brf Krukomakaren 1

Datum och tid: 15 juni kl 19.00
Lokal: Utanför tvättstugan – 
ta gärna med stol och/eller paraply

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av styrelse och suppleanter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av valberedning
 11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 12. Stämmans avslutande

Ev fullmakter ska tas med.

Stockholm 2023-06-01

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1

Kallelse till Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1.

Onsdagen den 31:a maj är det föreningsstämma i vår bostadsrättsförening och alla medlemmar är varmt välkomna.

Valberedningen vill gärna att fler engagerar sig i styrelsen så vi kan fortsätta vårda vår förening tillsammans. Vill du vara med? Kontakta valberedningen@krukomakaren1.se

Tid: 31:a maj kl 19.00

Plats: Utanför tvättstugan. Ta med stol och/eller paraply.

Kallelse med dagordning hittar du längre ner på den här sidan. Årsredovisningen skickas inom kort.

Varmt välkomna,

Styrelsen i Brf Krukomakaren 1

………

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2022
Brf Krukomakaren 1

Datum och tid: 31 maj kl 19.00
Lokal: Utanför tvättstugan – 
ta gärna med stol och/eller paraply

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelse och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

Ev fullmakter ska tas med.

Stockholm 2022-05-17

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1

Motion inför årsmötet – Mysigare förening

Hej Krukomakare!

Inför årets styrelsemöte har en motion lämnats in för att skapa en starkare gemenskap i föreningen. Det innebär att vi ska hjälpas åt med diverse uppgifter, så som att sätta upp namnskyltar, se efter rabatter, utveckla hobbyrummet m.m. Samtidigt som vi avlastar styrelsen är också tanken att dom ska bli fler, vilket gör att belastningen för dom engagerade blir relativt liten. 

Hör gärna av dig om du har förslag eller om det är någon utav uppgifterna och/eller styrelseuppdraget passar dig! I det bifogade dokumentet kan du se nuvarande förslag och intresseanmälningar.

Den trista sanningen är att om vi inte får ihop en styrelse kommer vi behöva betala för en extern styrelse och detta skulle öka månadskostnaden för samtliga lägenheter.

Mvh, Caroline, Jenny & Patrik

valberedningen@krukomakaren1.se

Ladda hem motionen här.

Påminnelse om inlämning av motioner inför årsstämman

Hej,

Först och främst ett stort tack till alla som var med på städdagen i lördags!

Vi i styrelsen vill påminna alla medlemmar om att det är möjligt att lämna in motioner inför vår kommande årsstämma (onsdagen den 31/5). Om du har några förslag eller idéer som du vill att vi ska ta upp på årsmötet, så är du välkommen att skicka in en motion till oss.

Sista datum för inlämning av motioner är den 15/5. Vi behöver motionerna i tid för att kunna inkludera dem i dagordningen, som vi vill skicka ut till medlemmarna i god tid innan årsstämman.

Motioner kan skickas till oss via e-post: styrelsen@krukomakaren1.se eller läggas i styrelsens brevlåda i port 67, en trappa ner.

Tack för att du är engagerad i föreningen!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen