Styrelsen

Det bästa sättet att kontakta styrelsen är via e-post, styrelsen@krukomakaren1.se. Vid brådskande ärenden är du välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna direkt.

Styrelsemedlemmar 2019

Namn Port Post                                                                               Mobil
Dag Nyström   67 Ordförande                                                                 072-142 13 86
Peeter Umblia   62 Fastighet/teknik (ledamot)                                        070-956 95 39
Jenny Bäckman   63 Kommunikation (hemsida/mail/brevlåda) (ledamot)
Frida Siwe   57 Ekonomi (ledamot)           
Hedvig Glans   67 Kommunikation (suppleant)
Anders Wiberg   69 (ledamot)
Meta Borgblad 53 (suppleant)
Frederick Mungai  51 (suppleant)
     

Så fungerar styrelsearbetet

Styrelsens ansvarar för den praktiska skötseln av föreningens hus och föreningens administrativa förvaltning. Styrelsen handhar bland annat:

 • Bokföring och årsredovisning
 • Lån
 • Fakturabetalningar
 • Avgiftsavisering
 • Medlems- och lägenhetsförteckningar

Styrelsen fattar beslut om till exempel månadsavgifter, andrahandsuthyrningar, lokalhyror och förbättringar i fastigheterna.

Styrelsens skyldigheter inkluderar:

 • Protokoll från styrelsemöten måste föras, numreras och arkiveras för alltid
 • Vårdplikt – styrelsen ansvarar för att huset sköts
 • Styrelsen har lojalitetsplikt mot föreningen som helhet
 • Tystnadsplikt – styrelsen får inte sprida information som kan vålla föreningen ekonomisk skada
 • Likhetsprincipen – alla medlemmar ska behandlas lika
 • Jäv – styrelsen får ej fatta beslut som rör avtal mellan styrelsemedlemmarna själva och föreningen
 • Solidariskt ansvar – alla i styrelsen bär gemensamt ansvar för t.ex. ekonomin

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?

För att en bostadsrättsförening ska fungera och må bra är det viktigt med engagerande medlemmar.  Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet är du självklart varmt välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna för mer information.

Kontakta oss via mail till valberedning eller styrelsen.

Valberednigen

Valberedningen består av Anna Löfgren i port 62, Mariam port 65 och Johan port 62.
 
Föreningens verksamhet är beroende av en väl fungerande styrelse, som väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Du är välkommen att nominera dig själv eller någon annan kandidat via valberedningens mail: annamaria.lofgren@gmail.com.