Kallelse Extrastämma 5 juni samt information om rabatter

Vi vill börja med att informera alla medlemmar om att det inte är tillåtet att plocka blommor från rabatten vid vändplanen på Krukmakargatan. Den rabatten ägs och sköts av Bfr Zinken. Medlemmar ur deras styrelse hade sett boende från vår förening vara där och plocka blommor.

Vi vill även påminna alla medlemmar om extra stämman nästa vecka.

TID: Tisdag 5 juni 2019 kl. 19.00

PLATS: port 53, en trappa ner (pannrummet)

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag på ändring av stadgar enligt bilaga (se länk nedan)
 9. Beslut om att anta de nya stadgarna
 10. Val av ny styrelseledamot
 11. Stämmans avslutande

Till denna kallelse bifogas följande tre bilagor
1. Förklaring till stadgeförslag
2. Stadgeförslag med ändringar markerade
3. Nuvarande stadgar

Vänligen läs igenom bilagorna innan extrastämman.

Om du har några frågor eller önskar få bilagorna utskrivna är du varmt välkommen att kontakta styrelseordförande Dag Nyström på nystrom.dag@gmail.com, övriga styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se eller via brevlådan i port 67, 1 trappa ner.

Kallelse Extrastämma 5 juni

TID: Tisdag 5 juni 2019 kl. 19.00

PLATS: port 53, en trappa ner (pannrummet)

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag på ändring av stadgar enligt bilaga (se länk nedan)
 9. Beslut om att anta de nya stadgarna
 10. Val av ny styrelseledamot
 11. Stämmans avslutande

Till denna kallelse bifogas följande tre bilagor
1. Förklaring till stadgeförslag
2. Stadgeförslag med ändringar markerade
3. Nuvarande stadgar

Ovan bilagor finner du att ladda ner här: 
http://www.krukomakaren1.se/stadgar/

Vänligen läs igenom bilagorna innan extrastämman.

Om du har några frågor eller önskar få bilagorna utskrivna är du varmt välkommen att kontakta styrelseordförande Dag Nyström på nystrom.dag@gmail.com, övriga styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se eller via brevlådan i port 67, 1 trappa ner.

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Tack!

Först ett stort tack till alla medlemmar som medverkade på städdagen!

 I cykelförråden är nu alla cyklar, sparkcyklar, mopeder, barnvagnar etc märkta med röd-vit plast. Vi ber alla medlemmar att ta bort plasten på sina egna ägodelar. Vid höststädningen kommer en rensning ske och alla cyklar/barnvagnar etc som fortfarande har märkningen kvar kommer att slängas. 

Vi slängde inga cyklar under helgens städning. Då många pulkor/snowracers etc var placerade på vattenledningar har dessa flyttats till pannrummet. Om det är någon medlem som saknar sin pulka kontakta styrelsen för att hämta ut pulkan alternativt hämta den under extrastämman den 7 maj. Vi ber alla medlemmar att inte använda vattenledningar som upphängning då det finns stor risk att orsaka en vattenläcka. Saknar ni hyllor/krokar eller liknande i cykelrummen kontakta styrelsen.

 Extrastämman för att godkänna det nya stadgarna äger rum söndag 7 maj i pannrummet port 53, kl 19.00

Vi har en ny styrelse förening! Styrelsen består 2019 av två nya medlemmar Anders Wistedt och Meta Borgblad samt återvalda medlemmar från förra styrelsen är Dag Nyström, Frida Siwe, Hedwig Glans, Jenny Bäckman och Peeter Umblia.  Följande medlemmar har avgått från Styrelsen, Max Lönnqvist och Svetlana Kiwanuka.

Källargångar och allmänna utrymmen ska vara helt fria från det skräp, möbler, stegar etc. Allt  som står i allmänna utrymmen utgör en brandrisk och kan medföra böter för föreningen vid inspektion.

Styrelsen ber därför alla medlemmar om hjälp att snarast ta rätt på det som står i dessa utrymmen.

Hjälp till att underhålla våra tvättmaskinerna genom att dosera rätt mängd tvättmedel samt se till att tvättmedelsfacket är rent från tvättmedelsrester efter att vattnet spolat ned tvättmedlet i den snurrande trumman.

Rökning på balkongerna ska i möjligaste mån undvikas. Enligt ordningsreglerna punkt 3: Rökförbud gäller både trapphus och källare. Undvik i möjligaste mån att röka på balkonger eller andra platser där röken kan störa grannar. Kasta inga fimpar eller snus i/omkring fastigheten.Fimpar skräpar ned och kan dessutom under olyckliga omständigheter leda till gräsbrand. Särskilt gäller detta bakom fastigheten Krukmakargatan 62 och 64.

Hälsningar

Styrelsen

Vårstädning, söndag 28 april, kl 10.00

Dags för VÅRSTÄDNING!

TID: Söndagen 28:e april kl 10.00

PLATS: Samling vid port 62

Äntligen är våren här och det dags att vi alla hjälps åt att göra lite vårfint runt våra hus och i gemensamma utrymmen. Uppgifter under dagen kommer vara följande:

1. Städning i cykelförråden OBS! Har du något i cykelförrådet du inte vill bli av med, märk det med ditt namn + 2019.

2. Putsning av fönster i trapphus

3. Tömning av allmänna utrymmen på skräp och föremål

4. Sopning av alla allmänna utrymmen utom trapphus

5. Plocka upp skräp på föreningens område även bakom hus 62 -64

6. Röj bort sly på baksidan av hus 62 -64

7. Utemöblerna bärs ut till terrassen

Föreningen har ett begränsat förråd av trädgårdsverktyg och städutrustning. Alla medtagna redskap, rengöringsmedel för ovanstående uppgifter gör stor nytta.

De som deltar på städdagen får tillgång till en container där det även går bra att slänga egna grovsopor.

Vi avslutar vårstädningen med gemensam fika på uteterassen.

Vi ses söndag den 28e!

Hälsningar,

Styrelsen, Brf Krukomakaren 1