Höststädning nu på söndag 3 nov, kl 10.00

Nu på söndag är det dags att göra fint runt våra hus. Uppgifter under dagen kommer vara följande:

1. Tömning av allmänna utrymmen på skräp och föremål

2. Sopning av alla allmänna utrymmen utom trapphus

3. Plocka upp skräp på föreningens område även bakom hus 62 -64

4. Röj bort sly på baksidan av hus 62 -64

5. Kratta löv och lägg i containern

6. Bära in utemöblerna

7. Rensa cykelförråden
Alla cyklar som har den röd-vita plastmarkeringen kvar kommer att tas bort från cykelförråden.

Föreningen har ett begränsat förråd av trädgårdsverktyg och städutrustning. Alla medtagna redskap, rengöringsmedel för ovanstående uppgifter gör stor nytta.  De som deltar på städdagen får tillgång till en container där det även går bra att slänga egna grovsopor.

Vi avslutar höststädningen med gemensam fika.

Vi ses på söndag!

Hälsningar,

Styrelsen Krukomakaren1

Höststädning och cykelrensning

Städdagen är bestämd till den 3 november. Vi samlas alla vid port 62 klockan 10.00 och gör det fint inför hösten både i de allmänna utrymmena och utomhus. Container kommer att finnas för att slänga saker (dock ej kemikalier och elektronik).

Cykelrensning. Vid vårstädningen märktes alla cyklar med ett röd-vitt platsband. Vid höststädningen kommer alla cyklar som fortfarande har markeringen kvar att bortföras. Gå ner till ditt cykelförråd och se till att inget du vill ha kvar har en markering kvar. De cyklar som inte har någon ägare och är i gott skick kommer auktioneras ut bland medlemmarna. Mer info om det senare.

Värmen. Våra hus är generellt kallare pga tegelväggar som saknar isolering. Under den fuktiga hösten dras fukt in i stenen (ytterväggen) som när det blir kallt utgör en köld-brygga in i lägenheten. Balkongplattan för även den in en del kyla liksom dålig tätning runt glasparti till balkongdörren. Frånvaron av avsedd steg-matta inne i lägenheten och innergolv leder kylan från betongplattan.

Vi arbetar nära med det företag som skött värmen i alla år i vår fastighet. Anläggningen kan inte ge en jämn värme förrän utetemperaturen har varit betydligt under 0:an i minst 10 dygn. Det är även först då man kan upptäcka om det är något element som ej fungerar tillfredsställande. Det kritiska punkten är just när temperaturen är runt 0:an som gör att det inte blir riktigt varmt. Vi har frågan under ständig bevakning.

Praktiska tips:

 • Lufta elementet. Öppna ventilkranen med elementnyckel. Kommer det vatten ska ventilen omedelbart stängas. Kommer det luft så låt den pysa ut tills vatten kommer.
 • Se till att ha det helt fritt minst 50 cm från elementen för att strålningsvärmen ska komma ut i rummet
 • Se över tätningen av samtliga fönster. Den ska vara rätt utförd och tätlisten får ej vara utmattad
 • Lägg in stegmatta och innergolv om du har tagit fram trägolvet som är konstruktionsvirke direkt på betongplattan och således inte avsett att vara golv.
 • Stryp inte luftcirkulationen helt då får du högre radonhalt och risk för mögel. Häng istället en tunn textil över ventilen som styr luften åt sidorna om du tycker att det blåser för kallt rakt in.

Parkeringsplatser. Föreningen förfogar över tio parkeringsplatser, från vändplanen och uppåt. Platserna kostar 1100 kr/mån att hyra och väntelista finns – hör av dig till styrelsen om du är intresserad att ställa dig i kö för en plats.

Vi ses på städdagen!

Hälsningar,
Styrelsen

Elfel i fastigheten 61-63

Elfel i fastigheten 61-63. Felsökning pågår. 

Styrelsen känner till elfelet och elektriker har gått igenom utan att finna något centralt fel. Vi ber därför samtliga medlemmar i fastigheten 61-63 att kontrollera laddare, apparater och elanslutningar så att de är typgodkända för EU-området. Det finns misstankar om att det möjligen kan vara elapparat i någon lägenhet som orsakar kortslutningen i hela fastigheten. Trasiga eller glappande ledningar kan vara en annan orsak.

Kallelse Extrastämma 5 juni samt information om rabatter

Vi vill börja med att informera alla medlemmar om att det inte är tillåtet att plocka blommor från rabatten vid vändplanen på Krukmakargatan. Den rabatten ägs och sköts av Bfr Zinken. Medlemmar ur deras styrelse hade sett boende från vår förening vara där och plocka blommor.

Vi vill även påminna alla medlemmar om extra stämman nästa vecka.

TID: Tisdag 5 juni 2019 kl. 19.00

PLATS: port 53, en trappa ner (pannrummet)

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag på ändring av stadgar enligt bilaga (se länk nedan)
 9. Beslut om att anta de nya stadgarna
 10. Val av ny styrelseledamot
 11. Stämmans avslutande

Till denna kallelse bifogas följande tre bilagor
1. Förklaring till stadgeförslag
2. Stadgeförslag med ändringar markerade
3. Nuvarande stadgar

Vänligen läs igenom bilagorna innan extrastämman.

Om du har några frågor eller önskar få bilagorna utskrivna är du varmt välkommen att kontakta styrelseordförande Dag Nyström på nystrom.dag@gmail.com, övriga styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se eller via brevlådan i port 67, 1 trappa ner.

Kallelse Extrastämma 5 juni

TID: Tisdag 5 juni 2019 kl. 19.00

PLATS: port 53, en trappa ner (pannrummet)

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag på ändring av stadgar enligt bilaga (se länk nedan)
 9. Beslut om att anta de nya stadgarna
 10. Val av ny styrelseledamot
 11. Stämmans avslutande

Till denna kallelse bifogas följande tre bilagor
1. Förklaring till stadgeförslag
2. Stadgeförslag med ändringar markerade
3. Nuvarande stadgar

Ovan bilagor finner du att ladda ner här: 
http://www.krukomakaren1.se/stadgar/

Vänligen läs igenom bilagorna innan extrastämman.

Om du har några frågor eller önskar få bilagorna utskrivna är du varmt välkommen att kontakta styrelseordförande Dag Nyström på nystrom.dag@gmail.com, övriga styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se eller via brevlådan i port 67, 1 trappa ner.

Varmt välkommen önskar styrelsen!