Fastighetsservice och felanmälan

Ta kontakt med styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se för att anmäla ett fel i någon av våra fastigheter. Vid mer brådskande ärenden går det också bra att kontakta någon i styrelsen direkt enligt telefonlistan i porten.

Akuta fastighetsärenden (t.ex. vattenläcka) anmäls per telefon till Dygnets jourtjänst (se telefonnummer nedan) samt med ett informerande mail till styrelsen.

OBS! För att styrelsen ska kunna koordinera reparationsåtgärder och attestera tillhörande fakturor är det viktigt att styrelsen får kännedom om samtliga felanmälningar som görs i fastigheterna.

Dygnet runt
Akutjour kvällar/helger: 08-18 70 00

OBS! Felanmälningar/jourärenden som ligger inom den boendes ansvarsområde eller som enkelt kan åtgärdas av föreningens teknikgrupp kommer att vidarefaktureras anmälaren (minimidebitering för en jourutryckning är c:a 1600 kr) – är du osäker, stäm av med styrelsen innan du ringer jouren.

Här kan du läsa mer om vad du som medlem själv ansvarar för och vad som ligger inom föreningens ansvar ».