Fastighetsservice och felanmälan

Använd nedanstående formulär för att anmäla ett fel i någon av våra fastigheter. Vid mer brådskande ärenden går det också bra att kontakta någon i styrelsen direkt enligt telefonlista i porten.

Akuta fastighetsärenden (t.ex. vattenläcka) anmäls per telefon till Dygnets jourtjänst (se telefonnummer nedan) samt med ett informerande mail/telefonsamtal till föreningens Fastighet & Teknik-grupp (använd formuläret nedan eller telefonlistan i porten).

OBS! För att styrelsen ska kunna koordinera reparationsåtgärder och attestera tillhörande fakturor är det viktigt att styrelsen får kännedom om samtliga felanmälningar som görs i fastigheterna.

Dygnet runt
Akutjour, krisfall kvällar/helger: 08-18 70 00

OBS! Felanmälningar/jourärenden som ligger inom den boendes ansvarsområde eller som enkelt kan åtgärdas av föreningens teknikgrupp kommer att vidarefaktureras anmälaren (minimidebitering för en jourutryckning är c:a 1600 kr) – är du osäker, stäm av med styrelsen innan du ringer jouren.

Här kan du läsa mer om vad du som medlem själv ansvarar för och vad som ligger inom föreningens ansvar ».

 

FORMULÄR FÖR FELANMÄLAN:

* = obligatorisk uppgift

Ditt namn *

Port *

E-post *

Telefonnummer *

Ämne *

Beskrivning av felet *

Verifiera säkerhetskoden nedan:

Kod: captcha