Författararkiv: admin

Kallelse till årsmöte Brf Krukomakaren1 – 2020

Varmt välkomna till föreningens årsmöte tisdag 30 juni, kl 18.00.

Plats: Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller mötet utomhus, utanför tvättstugan. Ta med egen stol / paraply vid behov.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Stämmans avslutande

Vi hoppas att du har möjlighet att närvara!

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 finns uppladdat på hemsidan.

Vid frågor kontakta styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se eller via brevlådan i port 67, 1 trappa ner.


Vi ses den 30e juni!

Hälsningar styrelsen

Tvättstugan & Årsmöte

Tvättstugan stängd 16 april 07.00 – 13.00

Arbetet med att installera nya torktumlare påbörjas på morgonen 16 april. Tvättstugan kommer därför vara avstängd mellan 07.00 – 13.00.

Årsmöte 2020

Separat kallelse till årsmötet kommer inom kort. Vi avvaktar lite med datumet för att kunna ta hänsyn till de rekommendationer som finns ang Corona. Vårt mål är att kunna genomföra årsmötet på ett säkert och tryggt sätt för alla medlemmar. Inför årsmötet ber vi dig tänka på om du vill:

 1. Vill sitta med i nästa års styrelse? Hör av dig till valberedningen
 2. Har förslag på förändringar/förbättringar? Skicka in en motion till styrelsen inför årsmötet.

Städdag 2020

Vi senarelägger årets städdag pga Corona och återkommer med datum.

Corona-karantän

Är du hemma och har svårt att ta dig till affären / apoteket på grund av Corona? Hör av dig till styrelsen så försöker vi hjälpa dig med det du behöver.

Har du möjlighet att hjälpa någon av dina grannar som behöver hjälp just nu? Maila styrelsen så koordinerar vi aktiviteterna.

Glad påsk önskar styrelsen!

Hälsningar,
Styrelsen

Medlemsbrev #1 – 2020

Får du besök av släkt och vänner under 2020? Föreningen har gjort ett avtal med Hotell Zinkensdamm, Zinkens väg 20, där det finns både hotell och vandrarhem. Om du uppger att du bokar rum efter rekommendation av BRF Krukomakaren1, får du 10% rabatt på dagspriset på hotellrummen. Gällande vandrarhemsrummen får du betala medlemspris (i STF), även om du inte är medlem. Medlemsrabatten är 50 kr för vuxna och 25 kr för barn per natt. Dessa rabatter gäller bara om du bokar via hotellets egen hemsida eller ringer direkt. Läs mer på zinkensdamm.com

Styrelsen behöver nya medlemmar under 2020 – hör av dig till styrelsen eller valberedningen Anna Löfgren om du är intresserad av att delta.

Cykelresning efter städdagen. De som är intresserade av någon av de cyklar som rensades ut under städdagen kom till cykelförråden bakom hus nr 57-59 söndag den 12 januari kl 10.00. Finns intresse från fler personer för samma cykel lottar vi vem som får den.

Portarna och övriga ytterdörrar behöver vi vara extra noga med att stänga nu när det blir kallare. Kylan kan göra att oljan i stängningsmekanismen blir trögare. Ta därför alltid som vana att stänga porten eller ytterdörren efter dig.

Tvättstugan används flitigt av medlemmar. Om vi alla hjälps åt och städar efter sig blir det en trevligare upplevelse för alla. T ex kan du göra rent tvättfacken efter att vattnet har spolat ut tvättmedlet i maskinen och börjat programmet. Glöm inte luddfiltret i torktumlaren ska rengöras. Torka även gärna rent ovan maskinen. Du som redan gör allt detta ska ha ett stort tack! Glöm inte att man inte får använda tvättstuga efter kl 22.00.

Fönstertätningen är det bra att se över inför vintern. Med tiden släpper klistret och tätningen tenderar att flyttas eller hänga ned nedanför fönstren. Se över att de sitter rätt runt samtliga karmar innan den verkliga kylan slår till.

Glöm inte kolla batterierna i din brandvarnaren under de kalla vintermånaderna. 

God fortsättning på 2020 önskar styrelsen!

Containern full!

Hej igen alla medlemmar!

Containern som vi hyrde under städdagen var till för de medlemmar som deltog under dagen och stängdes vid städdagens slut då den var fylld. Någon har under dagen lagt dit mer sopor som tyvärr inte kommer hämtas upp. Vi uppmanar den som lämnat sina sopor utanför containern att hämta upp dem snarast då dessa kommer lämnas kvar på gatan.

Stort tack för visad hänsyn och förståelse.

Hälsningar

Styrelsen

Tack!

Stort tack till alla medlemmar som deltog på dagens höststädning! Jättekul att se så många engagerade medlemmar i vår förening.

Alla cyklar som hade den röd-vita plastremsan kvar har blivit utrensade från cykelförråden. Gamla och trasiga cyklar kastades under dagen. De kvarvarande cyklarna är ihopsamlade och kommer skänkas bort. Om någon medlem är behov av en gammal cykel kontakta styrelsen@krukomakaren1.se innan 10 november.

Hälsningar,

Styrelsen