OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Det är dags för våra fastigheter att genomgå den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Detta görs för att säkerställa god ventilation och ett bra inomhusklimat. Ventilationskontrollen kommer att utföras under v.49 av Attunda sot och vent AB. För att kunna möjliggöra kontrollen kommer Attunda behöva få tillträde till era lägenheter. Ytterligare information om exakt tidpunkt då Attunda behöver få tillträde till er lägenhet kommer inom kort. 

Attunda följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och anställda har instruerats att stanna hemma vid misstänkt infektion, undviker fysisk kontakt och tvättar händerna mellan varje besök. Under arbetet så används skyddshandskar samt munskydd.

Är någon i ert hushåll smittad, misstänker smitta eller sitter i hemkarantän vänligen kontakta Attunda för avbokning av besöket när ni väl fått en tid.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen