Elfel i fastigheten 61-63

Elfel i fastigheten 61-63. Felsökning pågår. 

Styrelsen känner till elfelet och elektriker har gått igenom utan att finna något centralt fel. Vi ber därför samtliga medlemmar i fastigheten 61-63 att kontrollera laddare, apparater och elanslutningar så att de är typgodkända för EU-området. Det finns misstankar om att det möjligen kan vara elapparat i någon lägenhet som orsakar kortslutningen i hela fastigheten. Trasiga eller glappande ledningar kan vara en annan orsak.