Tack!

Först ett stort tack till alla medlemmar som medverkade på städdagen!

 I cykelförråden är nu alla cyklar, sparkcyklar, mopeder, barnvagnar etc märkta med röd-vit plast. Vi ber alla medlemmar att ta bort plasten på sina egna ägodelar. Vid höststädningen kommer en rensning ske och alla cyklar/barnvagnar etc som fortfarande har märkningen kvar kommer att slängas. 

Vi slängde inga cyklar under helgens städning. Då många pulkor/snowracers etc var placerade på vattenledningar har dessa flyttats till pannrummet. Om det är någon medlem som saknar sin pulka kontakta styrelsen för att hämta ut pulkan alternativt hämta den under extrastämman den 7 maj. Vi ber alla medlemmar att inte använda vattenledningar som upphängning då det finns stor risk att orsaka en vattenläcka. Saknar ni hyllor/krokar eller liknande i cykelrummen kontakta styrelsen.

 Extrastämman för att godkänna det nya stadgarna äger rum söndag 7 maj i pannrummet port 53, kl 19.00

Vi har en ny styrelse förening! Styrelsen består 2019 av två nya medlemmar Anders Wistedt och Meta Borgblad samt återvalda medlemmar från förra styrelsen är Dag Nyström, Frida Siwe, Hedwig Glans, Jenny Bäckman och Peeter Umblia.  Följande medlemmar har avgått från Styrelsen, Max Lönnqvist och Svetlana Kiwanuka.

Källargångar och allmänna utrymmen ska vara helt fria från det skräp, möbler, stegar etc. Allt  som står i allmänna utrymmen utgör en brandrisk och kan medföra böter för föreningen vid inspektion.

Styrelsen ber därför alla medlemmar om hjälp att snarast ta rätt på det som står i dessa utrymmen.

Hjälp till att underhålla våra tvättmaskinerna genom att dosera rätt mängd tvättmedel samt se till att tvättmedelsfacket är rent från tvättmedelsrester efter att vattnet spolat ned tvättmedlet i den snurrande trumman.

Rökning på balkongerna ska i möjligaste mån undvikas. Enligt ordningsreglerna punkt 3: Rökförbud gäller både trapphus och källare. Undvik i möjligaste mån att röka på balkonger eller andra platser där röken kan störa grannar. Kasta inga fimpar eller snus i/omkring fastigheten.Fimpar skräpar ned och kan dessutom under olyckliga omständigheter leda till gräsbrand. Särskilt gäller detta bakom fastigheten Krukmakargatan 62 och 64.

Hälsningar

Styrelsen